Arbëri

Gratë në Kosovë nuk gëzojnë qasje të barabartë në drejtësi në krahasim me burrat

Gratë në Kosovë nuk gëzojnë qasje të barabartë në drejtësi në krahasim me burrat

Mbi 80 për qind e qytetarëve të Kosovës e pranojnë dhunën ndaj gruas, ndërsa zinxhiri institucional karshi kësaj dukurie nuk vepron në mënyrë të duhur. Përveç kësaj në Kosovë gratë nuk gëzojnë qasje të barabartë në drejtësi.

Kështu u tha në konferencën e organizuar nga organizata gjermane GIZ dhe Fondacioni Jahjaga, me temën “Drejt garantimit të qasjes së barabartë të grave në drejtësi”.