Arbëri

Tri sfidat e mëdha të romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve

Tri sfidat e mëdha të romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve
 

Benjamini mezi i lidh shkronjat në rrokje. Mësimi i shkrimit dhe i leximit është sfida më e vështirë me të cilën po përballet sivjet. Thotë se askush nuk ishte marrë me të gjatë atyre dy vjetëve sa shkoi në shkollë. Edhe ashtu nuk ishte i rregullt, para se përfundimisht ta braktiste shkollimin. Do t’i bashkohej babait që mblidhte materiale metalike e plastike.

“E kur i bana pesëmbëdhjetë vjet, ia nisa me shku me babën m’i nimu me pre dru me sharrë e m’i ça”, thekson Benjamini nga Fushë-Kosova. 22-vjeçari nga komuniteti rom është baba i dy fëmijëve. Ishte martuar pa i mbushur shtatëmbëdhjetë vjet. Tani ëndërron botën perëndimore. Kjo është arsyeja kryesore pse mësoi në moshë madhore shkrimin e leximin.