Arbëri

IKD: Rritja e numrit të gjyqtarëve pa rezultat në ngritjen e efikasitetit

 

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), sot gjatë një konferencë për media, ka publikuar raportin analitik “Krimet e Rënda në Kosovë, ligji VS praktika (Analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve në rastet e trajtuara në Departamentet e Krimeve të Rënda të Gjykatave Themelore në Republikën e Kosovës, analizë e veçantë e trajtimit të rasteve të veprave penale të terrorizmit)”.

Raporti është analizë e detajuar e rasteve të Departamentin të Krimeve të Rënda (DKR) në shtatë prokuroritë themelore dhe shtatë gjykatat themelore, për periudhën kohore 1 janar 2018 – 30 qershor 2019. Për të njëjtën periudhë kohore, raporti i bënë një trajtim të veçantë rasteve të terrorizmit të cilat janë monitoruar nga IKD.