Arbëri

Dëshmitarët e mbrojtur s’ka kush t’i mbrojë

Dëshmitarët e mbrojtur s’ka kush t’i mbrojë

Që nga viti 2012, Kosova ka në fuqi Ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve, por ky ligj nuk e ka penguar zbulimin e identitetit të disa dëshmitarëve të mbrojtur.

Pavarësisht se përmes këtij ligji, të gjithë personave që mund të jenë kyç në procese gjyqësore iu ofrohet fshehje e identitet, ndërrim i vendbanimit si dhe forma të tjera të mbështetjes fizike e financiare, nuk i ka bindur shumë dëshmitarë se mund të jenë të sigurt në rast se japin dëshmitë e tyre.