Arbëri

Mbetjet e azbestit vazhdojnë të jenë të pranishme ende nëpër shumë komuna të vendit

Pos që është i rrethuar nga pluhuri që del nga fabrika e çimentos Sharrcem, komuna e Hanit të Elezit përballet edhe me një tjetër ndotës.

Shumë kulme të shtëpive janë të mbuluara me material të azbestit, i cili konsiderohet kancerogjen.