Arbëri

Qeveria e Shqipërisë pezullon gjobën 104 milionë euro të “Bankers Petrolium”

Qeveria e Shqipërisë pezullon gjobën 104 milionë euro të “Bankers Petrolium”

Inspektorë të Drejtorisë së Doganave gjatë një inspektimi të bërë ndaj kompanisë “Bankers Petroleum” në shtator të vitit 2017 kanë konstatuar shkelje serioze duke i faturuar kompanisë rreth 12 miliardë lekë të reja, ose rreth 104 milionë euro dëme detyrim ndaj shtetit.

Inspektorët kanë hartuar procerverbalin dhe kanë përcaktuar shkallën e dëmit, shmangien e detyrimeve e gjobën përkatëse, duke e dërguar për ekzekutim.