Arbëri

Pas 31 gushtit Telekomi nuk do të ofrojë më shërbime për Z-Mobile

Pas 31 gushtit Telekomi nuk do të ofrojë më shërbime për Z-Mobile

Federata e Sindikatës së Pavarur (FSP) të Postë Telekomit të Kosovës (PTK) është duke e përcjellë nga afër procesin pas njoftimit zyrtar nga Telekomi i Kosovës për mosvazhdim të kontratës me Z-Mobile pas skadimit të saj me 30 korrik të këtij viti. Për FSP-PTK është i papranueshëm deklarimi i menaxhmentit se periudha e tranzicionit do të zgjasë 30 deri 120 ditë.

Vendimi i shkruar i menaxhmentit nuk u referohet as 30 ditëve e as 120 ditëve, por i referohet vetëm nenit 13 të kontratës, konkretisht periudhës së tranzicionit. Por, në nenin 13, konkretisht pika 13.1 dhe 13.2 u referohen tranzicionit vetëm në rastet e shkëputjes së parakohshme të kontratës, e jo tranzicionit pas skadimit të kontratës, siç është rasti ynë, thekson FSP i PTK-së përmes një deklarate për opinionin.