Arbëri

Vazhdohet në heshtje monopoli në homologim

Vazhdohet në heshtje monopoli në homologim
 

Me gjithë që kontrata ekskluzive në mes të Ministrisë së Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit, tash Ministria e Infrastrukturës dhe kompanisë “Eurolab” për procesin homologimit të automjeteve ka skaduar më 1 korrik, kjo kompani do të vazhdojë të veprojë si e vetme dhe pa konkurrencë në këtë fushë.

Kjo për faktin që Ministria e udhëhequr nga Pal Lekaj, i AAK-së, nëpërmjet Udhëzimit Administrativ për përcaktimin e kushteve dhe procedurave për homologim të mjeteve rrugore, të nënshkruar po nga Lekaj, në prill të këtij viti, pamundëson hapjen e tregut në këtë fushë.