Arbëri

Kërkohet mbështetje nga sektori privat për aftësimin e të rinjve

Kërkohet mbështetje nga sektori privat për aftësimin e të rinjve

Zvogëlimi i boshllëkut të aftësive në fuqinë punëtore përmes iniciativave të bizneseve në aftësimin e të rinjve mbetet një praktikë mjaft e nevojshme për zhvillim të mëtejshëm.

Kjo u tha në tryezën e organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ku u diskutua rreth iniciativave të ndërmarra nga sektori privat në zvogëlimin e aftësive të hendekut në Kosovë.