Arbëri

Institucionet financojnë organizata joqeveritare nga dy herë për të njëjtin aktivitet

Foto: Driton Paçarada / KD
 

Për aktivitetin e njëjtë dy organizata joqeveritare kanë përfituar mbështetje financiare nga dy institucione të ndryshme, edhe pse nuk i kishin përmbushur detyrimet nga marrëveshja financiare paraprake.

Edhe pse rregullorja për kriteret, standardet dhe procedurat për dhënien e subvencioneve thekson se aplikuesi duhet të mos ketë pranuar mjete nga burimet e tjera të financimit për të njëjtin aktivitet, Kuvendi i Kosovës dhe Zyra për Çështjen e Komuniteteve e Zyrës së Kryeministrit (ZÇK e ZKM-së) kanë subvencionuar një OJQ në vlerë rreth 10 mijë euro për aktivitetin: “Integrimi i goranëve të rinj”, shkruan sot “Koha Ditore”.