Arbëri

Raporti i Progresit identifikon ndikime politike në administratën lokale

 

Ndikimi politik mbi administratën lokale, mungesa e zbatimit të ligjit në disa sfera, mbikëqyrja e dobët nga ana e kuvendeve komunale, si dhe përfaqësimi i dobët i grave në pozitat vendimmarrëse, janë vetëm disa nga vërejtjet që i janë adresuar qeverisjes së nivelit lokal në Raportin e Fundit të Progresit për Kosovën, i cili është publikuar rishtazi, shkruan sot Koha Ditore.

Në këtë Raport thuhet se derisa komunave u janë dhënë kompetenca më të gjera, resurset e tyre njerëzore dhe financiare shpesh kanë qenë të pamjaftueshme.