Arbëri

Sa kanë ndryshuar çmimet e konsumit nga viti i kaluar

Sa kanë ndryshuar çmimet e konsumit nga viti i kaluar

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për muajin prill 2019.

Inflacioni mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit ishte 0.1% në muajin prill 2019.