Arbëri

Shoqëria civile i kritikon institucionet për mosinvestim në energjinë e ripërtërishme

 

19 kompanive u ishte dhënë autorizimi që nga viti 2015, për ndërtimin e hidrocentraleve.

Ndërtimi i disa prej tyreve kishte qenë fatal për lumenjtë dhe natyrën përreth.