Arbëri

Verifikimi i vështirë i pasurisë së paligjshme të zyrtarëve shtetërorë

Verifikimi i vështirë i pasurisë së paligjshme të zyrtarëve shtetërorë
Foto: Koha

Që nga themelimi i Agjencisë Kundër Korrupsionit, zyrtarët shtetërorë në Kosovë janë të obliguar që të deklarojnë pasurinë e tyre.

Mirëpo, procesi i deklarimit të pasurisë është kritikuar vazhdimisht nga shoqëria civile, për shkak se është thënë se zyrtarët pavarësisht se janë të obliguar të deklarojnë pasurinë, procesi nuk shërben në mënyrë efektive në luftimin e pasurisë së paligjshme.