Arbëri

Rritet për 6 për qind energjia elektrike e konsumuar për TM4 2018

Rritet për 6 për qind energjia elektrike e konsumuar për TM4 2018
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Bilancin i Energjisë” për TM4 2018.

Në këtë publikim janë prezantuar të dhënat mbi prodhimin e thëngjillit, të dhënat për prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë, si dhe importin dhe eksportin e emergjentëve të tjerë.