Arbëri

Këshilli Grevist i Prokurorisë Speciale kërkon “O trajtim të drejtë, o grevë”

Këshilli Grevist i Prokurorisë Speciale kërkon “O trajtim të drejtë, o grevë”

Këshilli Grevist i stafit mbështetës të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, ka mbajtur sot një takim, pas të cilit ka dalë me një reagim përmes të cilit kërkon tërheqjen e Draft-ligjit për Pagat dhe trajtim të barabartë të këtij stafi me atë të Kuvendit, ose "do t`i përdorim mjetet tona sindikale dhe atë grevën, si mjetin më të rëndë për realizmin e të drejtave tona".

Në reagimin e Këshillit Grevist të Sindikatës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, thuhet se "Në takimin e mbajtur më datë 01.02.2019 të Sindikatës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës –PSRK, si dhe me manaxhmentin e KPK-se, ne stafi mbështetës i PSRK, shprehim shqetësimet tona serioze lidhur me Draft Ligjin për Pagat. Referuar Draft Ligjit në fjalë, shihet se trajtimi i stafit mbështetës të Prokurorisë Speciale nuk është i drejtë, është diskriminues dhe bie ndesh me parimet baze te marrëdhënies kontraktuale, parimin e mos-diskriminimit, bie ndesh me Kushtetutën e Kosovës dhe konventat ndërkombëtare në lidhje me të drejtën për pagë të barabartë dhe të dinjitetshme".