Arbëri

Dosja përkompensim të dëmeve të luftës dorëzohet në Kushtetuese

Dosja përkompensim të dëmeve të luftës dorëzohet në Kushtetuese

Për herën e katërt sot Shoqata për dëme të Luftës “Ngritja e Zërit”, ka dorëzuar dosjet në Gjykatën Kushtetuese rreth vlerësimit të kushtetutshmërisë së aktvendimeve të Gjykatës Supreme të Kosovës.

Me këtë rast, kryetari i kësaj shoqate Jahir Bejta, ka thënë se janë të pakënaqur me mos shqyrtimin e kërkesë padive për kompensimin e dëmeve të luftës.