Arbëri

Kosova me më shumë burra se sa gra

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar raportin për gratë dhe burrat në Kosovë”, për vitet 2016-2017, ku thuhet se në bazë të raportit gjinor të popullsisë, janë 111.2 meshkuj për 100 femra. Ndërsa, mosha mesatare e të martuarve për vitin 2017 ishte 28 vjeçare për gra dhe 32 vjeçare për burra.

ASK thotë se të dhënat statistikore që janë paraqitur në publikimin “Gratë dhe Burrat në Kosovë, 2016-2017“ janë afatgjate dhe me analiza të shkurtra, të cilat pasqyrojnë situatën gjinore në Kosovë, sipas sektorëve të jetës ekonomike dhe sociale.