Arbëri

Historiku i FSK-së – rruga drejt Ushtrisë

 

Në orën e fundit të 20 janarit 2009, Trupat Mbrojtëse të Kosovës e shuan misionin nëntëvjeçar. Ato ia pasuan rrugën e tyre një Force të re, me mision përafërsisht të ngjashëm, por me strukturë të avancuar, Forcës së Sigurisë së Kosovës.

Nga 3 mijë anëtarë aktivë aq sa kishte trupa, që ishin formuar pas çmilitarizimit të UÇK-së, vetëm 1400 arritën të inkuadroheshin brenda Forcës së re të Kosovës.