Arbëri

IKD-ja identifikon zyrtarë që mbajnë deri në shtatë pozita pune

 

Në kuadër të “Javës Kundër Korrupsionit”, IKD ka publikuar raportin lidhur me përputhjen dhe ushtrimin e funksioneve publike të zyrtarëve të sistemit të drejtësisë në përputhje me Ligjin mbi Konfliktin e Interesit, Betim Musliu nga IKD ka thënë se shumë zyrtarë janë bërë “supermenë” që mbajnë shumë pozita zyrtare.

Ehat Miftaraj nga IKD ka publikuar raportin dhe gjetjet konfliktit të interesit, i cili ka thënë se këto parime dhe standarde një numër i madh i zyrtarëve publik nuk i zbatojnë në praktikë.