Arbëri

Shoqëria civile kërkon 70 për qind të pagës për pushim të lehonisë

 

Shoqëria Civile ka kërkuar nga institucionet që pushimi i lehonisë të mbështetet nga shteti me një pagesë prej 70 përqind të pagës bazë, në gjashtë muajt e parë të pushimit. Kjo, sipas tyre, do të shërbente në rritjen e natalitetit. Iniciativa Kosovare për Stabilitet dhe Fondacioni Friedrich Ebert kanë thënë se propozimi i tyre përkohësisht do të jetë barrë për shtetin, por kjo vetëm deri në themelimin e fondit social.

Kosova është duke punuar në ndryshimin e pushimit të lehonisë.