Zgjedhjet 2019

Agjencia për Barazi Gjinore kërkon përfaqësim të barabartë në zgjedhjet e tetorit

Agjencia për Barazi Gjinore kërkon përfaqësim të barabartë në zgjedhjet e tetorit
Foto: Ilustrim

Agjencia për Barazi Gjinore (ABGJ) e Republikës së Kosovës, iu përkujton subjekteve politike, të cilat garojnë në fushatën elektorale për zgjedhje parlamentare “Tetor 2019”, respektimin dhe zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore të Kosovës neni 6-të, pika (8-të) për përfaqësim të barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative me përfaqësim 50 % (për qind) për secilën gjini, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Agjencia ju përkujton subjekteve politike se një përfaqësim i barabartë gjinor në vendim-marrjen politike e legjislative të vendit është reflektim dhe zbatim i drejtpërdrejtë si dhe jetëson Kushtetutën e Kosovës sipas së cilës, “Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë themelore për zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për pjesëmarrje të grave dhe burrave në jetën politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në fushat të tjera të jetës shoqërore”.