Via Balcanica

Mali i Zi: Budva dhe Podgorica

 

Kjo është pamja që shumica e imagjinojnë kur dëgjojnë – Budva. Vend nga legjendat, një prej qendrave të para urbane në Adriatik, e vjetër 2 mileniume e gjysmë – deri në ditët e stome mbetet simbol i qytetit të Budvës.

“Qyteti i vjetër është simbol i Budvës dhe kjo është ajo që është trashëgimi ndërtimore, por njëkohësisht edhe ambient natyror që është formuar në kuadër të Budvës që po ashtu është simbol i Budvës, sikur që është, fjala vjen, ishulli Skol. Nuk është se arkitektura vetëm duhet të jetë simbol, ajo në fakt do të duhej që ta përmirësojë vetë ambientin natyror që na rrethon dhe të sjellë më shumë vlerë që të jetë arkitekturë e vërtetë”, ka thënë Vladan Stevoviq, arkitekt kryesor i Budvës.