Vështrime

Një kapelë evropiane për “krizën e dinarit”

A varet pensioni i serbëve të Kosovës nga shpejtësia e autoblindës që bart paratë fizikisht për në vendbanimet e Kosovës apo nga shpejtësia e transferit elektronik në sistemin bankar, kjo është pyetja tash?

1.

Ka, qoftë edhe së paku për nevoja të këtij shkrimi, dy ligjërime evropiane lidhur me krizën e radhës në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë të “krizës së dinarit”.