Vështrime

Republika Koordinaciona Uprava

Siç thotë ajo fjala e urtë: nuk është problem të gabosh, problem është të mos pranosh gabimin. Sot Komisioni Evropian refuzon të pranojë gabimin e krijimit të Republikës Koordinaciona Uprava. Në vend që të sigurohet se ky Frankeshtajn ndërkombëtar të pushojë së ekzistuari, ajo propozon zgjatjen e jetës së tij. Krijimi i këtij Frankeshtajni edhe mund të falet, insistimi në vazhdimin e jetës së tij jo

Giorgio Rosa ka qenë inxhinier italian i pasionuar pas shpikjes dhe ndërtimit. Një ditë prej ditëve Giorgio kuptoi se shteti italian shtrihet në det vetëm 10 kilometra nga bregu. Prandaj, ligjërisht çdo gjë nga i 10-i kilometër e tutje është deti i lirë ku shtete të reja teorikisht mund të krijohen. Kësisoj në kilometrin e 12-të nga bregu i qytetit Rimini, Giorgio filloi ndërtimin e një ishulli i cili do të ngrihej mbi teknikat inxhinierike të platformave detare të naftës. Më 1 maj 1968, Giorgio shpalli ishullin Republikë të pavarur të Ishullit të Trëndafilave, ndërsa veten president të Republikës. Ishulli krijoi edhe qeverinë e tij duke emëruar ministër të Financave, të Punëve të Brendshme dhe të Punëve të Jashtme. Po ashtu, ishulli kishte gjuhen e vet: Esperanto, monedhën e vet: Mil, flamurin, pullën dhe zyrën postare.

Dhe përderisa për Giorgion ishulli ishte një projekt zbavitës i krijimtarisë profesionale, për shtetin italian ishulli ishte kërcënim serioz sigurie. Shteti italian nuk mund të lejonte që pasioni i një individi të bëhet precedent për krijimin e shteteve të reja në kufijtë e Italisë. Kësisoj, në shkurt 1969 forcat ushtarake të Italisë minuan platformën e Giorgios duke fundosur në fund të Adriatikut Republikën e Ishullit të Trëndafilave. Ajo hyri në histori si “shteti” që jetoi vetëm 55 ditë.