Vështrime

Përshtypjet e mia të para në Kosovë

Kosova dhe Ukraina ndajnë më shumë sesa traumën e luftës. Ato janë të dyja demokraci të reja me aspirata për BE, agjenda të gjera reformash ekonomike dhe me shpirt të lartë tregtar. Unë jam i prirë që t’i përdor përvojat e mia në Qeverinë e Ukrainës dhe në sektorin privat, përfshirë drejtimin e programeve për efikasitetin e energjisë së BERZH-it atje, në punën tonë këtu, për të ndihmuar në transformimin ekonomik të Kosovës

Gjashtë muaj më parë erdha në Prishtinë për të udhëhequr operacionet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), investitori më i madh multilateral në Kosovë. Këta ishin muaj intensivë dhe emocionues në njohjen e vendit, njerëzve dhe ekonomisë, dhe tani është momenti i duhur për të ndarë përshtypjet e mia të para.

Do të filloj me një shënim personal. Unë jam ukrainas dhe kam ardhur këtu me familjen time direkt nga Ukraina. Ne u prekëm shumë nga simpatia dhe mbështetja e popullit kosovar. Të gjitha takimet e mia me biznese dhe zyrtarë qeveritarë fillojnë me shprehjen e solidaritetit me Ukrainën, e cila ndërkohë po vazhdon vetëmbrojtjen nga invazioni rus. Por ndjeva kënaqësi kur pashë që Kosova dhe Ukraina ndajnë më shumë sesa traumën e luftës. Ato janë të dyja demokraci të reja me aspirata për në BE, agjenda të gjera reformash ekonomike dhe me shpirt të lartë tregtar. Unë jam i prirë që të përdor përvojat e mia në Qeverinë e Ukrainës dhe në sektorin privat, përfshirë drejtimin e programeve për efikasitetin e energjisë së BERZH-it atje, në punën tonë këtu, për të ndihmuar në transformimin ekonomik të Kosovës.