Vështrime

Bota është duke dështuar në gatishmërinë dhe reagimin ndaj pandemisë

Pandemia e COVID-19 është një nga urgjencat më vdekjeprurëse në historinë moderne, me një numër të tepërt të vdekjeve globale prej 14.9 milionë (dhe ende në rritje). Ajo ka shtyrë rreth 100 milionë njerëz në varfëri dhe ka shtyrë progresin drejt objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm 2030, jo më pak SDG3: shëndet dhe mirëqenie për të gjithë.

Pavarësisht kostove masive të pandemisë, G20-a dhe institucionet financiare ndërkombëtare ende nuk kanë krijuar një kuadër gatishmërie dhe reagimi ndaj pandemisë (PPR), të aftë për të menaxhuar krizën e ardhshme globale shëndetësore. Në shumë vende shpenzimet shëndetësore po pakësohen (ose mbahen në një nivel të pamjaftueshëm) pasi masat shtrënguese të drejtuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar kthehen në modë. Deri në vitin e ardhshëm, 85% e popullsisë së botës do të vuajë efektet e investimeve të reduktuara në shërbimet publike dhe kapacitetet e sektorit publik.