Vështrime

Paradoksi i binarëve të shpërputhur

Kosova gjatë shekullit XXI ka shënuar ngritjen më dramatike të investimeve materiale në arsim (në godina shkollore dhe në rroga) dhe rënien më dramatike në cilësi, me tri të katërtat e nxënësve në testin PISA që dalin të jenë analfabetë funksionalë. Në Serbinë e shekullit XXI ka vazhduar të forcohet ideja e Serbisë së Madhe, por ka gjithnjë e më pak serbë për të jetuar në Republikën e Serbisë

Kosova gjatë shekullit XXI ka shënuar ngritjen më dramatike të investimeve materiale në arsim (në godina shkollore dhe në rroga) dhe rënien më dramatike në cilësi, me tri të katërtat e nxënësve në testin PISA që dalin të jenë analfabetë funksionalë. Në Serbinë e shekullit XXI ka vazhduar të forcohet ideja e Serbisë së Madhe, por ka gjithnjë e më pak serbë për të jetuar në Republikën e Serbisë

1.

Më ra në mend një fshat në jug të Shqipërisë, para njëzet vjetësh, ndërsa lexoja lajmet për grevën e Sindikatës së Arsimit në Kosovë. Ishte diku para ngjitjes për në Llogora dhe miku me të cilin udhëtoja bëri me dorë në një drejtim e me më pyeti: