Vështrime

Nga moderimi i madh në stagflacion të madh

Nga politikat e lira dhe jokonvencionale monetare, fiskale dhe kreditore nuk janë bërë vetëm defekt, por më tepër një tipar i regjimit të ri. Midis stoqeve të sotme në rritje të borxheve private dhe publike (si pjesë e PBB-së) dhe detyrimeve të mëdha të pafinancuara të sistemeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si sektori privat ashtu edhe ai publik përballen me rreziqe financiare në rritje. Kështu, bankat qendrore janë bllokuar në një "kurth borxhi": Çdo përpjekje për të normalizuar politikën monetare do të shkaktojë rritje të barrës së shërbimit të borxhit, duke çuar në falimentime masive, në kriza të mëdha financiare dhe në pasoja për ekonominë reale

Ekonomia botërore po kalon nëpër një ndryshim rrënjësor të regjimit. Moderimi i Madh prej dekadash ka marrë fund.

Pas stagflacionit (inflacion i lartë dhe recesione të thella) të viteve ‘70 dhe fillimviteve ‘80, Moderimi i Madh u karakterizua nga inflacioni i ulët në ekonomitë e përparuara; rritje ekonomike relativisht e qëndrueshme dhe e fuqishme, me recesione të shkurtra dhe të cekëta; rendimente të ulëta dhe në rënie të obligacioneve (dhe rrjedhimisht kthimet pozitive të obligacioneve), për shkak të rënies laike të inflacionit; dhe vlera në rritje të madhe të aktiveve të rrezikshme si aksionet amerikane dhe ato globale.