Vështrime

Evropa sot në sytë e V.Putinit

Le të jetojmë të gjithë në barazinë e çrregullimit: mungesë karburantesh, drithërash, parash dhe...tolerance

Le të jetojmë të gjithë në barazinë e çrregullimit: mungesë karburantesh, drithërash, parash dhe...tolerance

1.

Nuk dyshoj se ka buzëqeshje në fytyrën e Putinit përderisa përcjell raportet që i sjellin shërbimet e tij sekrete, diplomatike dhe ato që përcjellin mediet në Evropë. Në mendjen e tij, të trajnuar përgjatë karrierës së KGB/FSB të çrregullojë përpjekjet për një rregull liberal-demokratik (NATO, BE, shtrirje të euroatlanticizmit në Ballkan Perëndimor), tash ka ardhur koha që të gjithë të jetojnë në egalitarizmin e çrregullt. Pra, nëse Rusia duhet të jetojë në çrregullimin e sanksioneve ekonomike e izolimit, askush tjetër në Perëndim të Rusisë, duke filluar nga Ukraina, nuk duhet të jetojë me rregullin me të cilin është mësuar.