Vështrime

Ngrohja globale dhe papërgjegjësia

Të shtunën e shkuar kisha përshtypjen se do të më ndalej zemra. Bënte vapë e madhe dhe, edhe pse temperatura ishte rreth 32ºC, telefoni më tregonte se ndjesia e nxehtësisë ishte 37ºC. Mezi ngihesha frymë dhe disi si zvarrë kreva pazarin dhe u nisa për në shtëpi.

Problemi i pushtetit është grupi i vet parlamentar. Aty ku nuk ka disiplinë pune; aty ku ka shëtitje mes seancash; ku ka pushime vjetore edhe jashtë pushimit të rregullt në gusht – aty nuk ka seriozitet pune. Aty nuk ka përgjegjësi. Aty ka zbulim se krijimi i listave zgjedhore duke u mbështetur mbi kalkulime për të tërhequr këtë apo atë grup votuesish në fund kthehet bumerang. Edhe për shkak të dispozitës kushtetuese se mandati i takon deputetit e jo partisë

Të shtunën e shkuar kisha përshtypjen se do të më ndalej zemra. Bënte vapë e madhe dhe, edhe pse temperatura ishte rreth 32ºC, telefoni më tregonte se ndjesia e nxehtësisë ishte 37ºC. Mezi ngihesha frymë dhe disi si zvarrë kreva pazarin dhe u nisa për në shtëpi.

Mendova me vete, jemi rrugës për t’u shndërruar në vend me klimë tropikale, pasi që vetëm dy ditë më parë Prishtina e përjetoi një rrebesh breshri që nuk u ndal thuajse një orë, përderisa nuk u deshën më shumë se nja 15-20 minuta që i gjithë uji të avullohej nga nxehtësia që kishte akumuluar toka.