Vështrime

Kriza e madhe si hapje për kthesa fundamentale

1.

Lufta në Ukrainë duhet ta shtyjë Kosovën që në vend të kërkesës prej ambasadorëve që të ndihmojnë kundër shtrenjtimit të çmimeve të ushqimit, të adresojë zgjidhjet e mundshme në thellimin e bashkëpunimit me fqinjët

1.

Ndonjëherë më duket se shpjegimi poetik i mungesës së detit mund të jetë arsyeja pse Kosova nuk i sheh valët. Duhej të ishte e kundërta; një vend që dhjetëvjetëshin e shekullit të kaluar e kaloi me krizë ekzistenciale, do të duhej të nuhaste lehtësisht krizat që do të vijnë.