Vështrime

Manual për vitin 2022

Të shpresojmë që viti 2022 do të jetë vit i trajtimit të problemeve të vogla për Qeverinë, por me ndikim të madh për mirëqenien tonë

Dy vjetët e fundit kanë qenë vite të edukimit të qytetarëve përmes manualeve. Qeveri të ndryshme në Kosovë kanë hartuar manuale prej asaj se si duhe të pastrohen duart e deri tek ajo se si të ngrohemi gjatë dimrit.

Në qershor të vitit 2020 Ministria e Shëndetësisë publikoi një manual prej 153 faqesh se si të parandalohet përhapja e Covid-19. Në manual kishte aso udhëzimesh prej sigurimit të faculetave (e që hartuesit e manualit ishin kujdesur të shtonin edhe fjalën ‘paloma’ në rast se lexuesit e manualit 153 faqesh nuk e kuptojnë se çka janë faculetat); e deri tek mënyra se si ‘shigjetarët të mos përdorin harkun dhe shigjetat e të tjerëve dhe secili të gjuajë në figurën e vet’. Jam i bindur se ky manual prej mbi 28 mijë fjalësh nuk është lexuar i plotë as prej hartuesve të tij.