Vështrime

Heqja e kapakut mbi pabarazinë globale

Ekziston një çështje konceptuale e mëtejshme, e ndoshta edhe më shqetësuese. Vendet me PPP të lartë - domethënë ato ku fuqia aktuale blerëse e monedhës vendëse konsiderohet të jetë shumë më e lartë se vlera e saj nominale - janë zakonisht ekonomi me të ardhura të ulëta dhe me paga mesatare të ulëta

Raporti i Pabarazisë Botërore 2022, i nxjerrë nga Laboratori Botëror i Pabarazisë me bazë në Paris, është një dokument i rëndësishëm për shumë arsye – duke filluar me demonstrimin e fuqisë së pamasë të kërkimit kolektiv të pacientëve.

Raporti ofron vlerësimet më të fundit, bazuar në grumbullimin e kujdesshëm të të dhënave kombëtare nga një mori burimesh të pabarazisë së të ardhurave dhe pasurisë në nivel kombëtar, rajonal dhe global. Ai jep të dhëna afatgjata të serive kohore për këta tregues, duke na lejuar të marrim parasysh modelet e fundit në një kontekst më të gjerë historik. Si dhe zgjerohet në dimensione të ndryshme të pabarazisë në zbulimin e mënyrave të reja.