Vështrime

Siguria ime është siguria jote!

Sigurisht se të gjithë ende jemi nën ankthin dhe dhimbjen e humbjes së 45 jetëve, 12 prej të cilëve ishin fëmijë minorë me rastin e aksidentimit të autobusit me pasagjerë shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, i cili po kthehej nga ekskursioni disaditor në Stamboll. Një fatkeqësi e përmasave të këtilla është shumë e rëndë për t’u kaluar aq lehtë. Mirëpo, në vetëm katër muajt e fundit ky është aksidenti i dytë fatal i komunikacionit, në të cilin përfshihen autobusët e kompanive me pronarë shqiptarë. E kuptoj se aksidenti i ndodhur në Bullgari është ende në fazën e hetimeve, por pavarësisht asaj ne duhet të ngrehim një mori pyetjesh legjitime në lidhje me këto raste. Sa janë të përgjegjshme kompanitë e udhëtimeve me automjetet e tyre dhe sa seriozisht e marrin ato sigurinë në komunikacion dhe e cila në vete mbërthen një mori gjërash. Servisimi dhe kontrolli i rreptë i gjendjes teknike të autobusëve apo mjeteve të tjera të udhëtimit, disiplina dhe kontrolli strikt i shoferëve të këtyre autobusëve dhe mjeteve të tjera të transportit, licencimi adekuat dhe rigoroz i të gjitha këtyre mjeteve për të ushtruar detyrën me të cilën ngarkohen dhe një mori gjërash dhe kushtesh të tjera teknike që ato do të duhej t’i plotësonin.

Ka disa vite qysh se e kam hequr veturën nga përdorimi dhe këtyre ditëve ngas vetëm biçikletë elektrike. Vetura në Londër është shndërruar në luks të madh dhe po qe se nuk e ke mjet pune, të jesh shofer profesionist taksie apo shofer personal i ndonjë kompanie, shpenzimet në lidhje me posedimin e veturës në qendër të Londrës shumë shpejt konsiderohen të paarsyeshme

Sigurisht se të gjithë ende jemi nën ankthin dhe dhimbjen e humbjes së 45 jetëve, 12 prej të cilëve ishin fëmijë minorë me rastin e aksidentimit të autobusit me pasagjerë shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, i cili po kthehej nga ekskursioni disaditor në Stamboll. Një fatkeqësi e përmasave të këtilla është shumë e rëndë për t’u kaluar aq lehtë. Mirëpo, në vetëm katër muajt e fundit ky është aksidenti i dytë fatal i komunikacionit, në të cilin përfshihen autobusët e kompanive me pronarë shqiptarë. E kuptoj se aksidenti i ndodhur në Bullgari është ende në fazën e hetimeve, por pavarësisht asaj ne duhet të ngrehim një mori pyetjesh legjitime në lidhje me këto raste. Sa janë të përgjegjshme kompanitë e udhëtimeve me automjetet e tyre dhe sa seriozisht e marrin ato sigurinë në komunikacion dhe e cila në vete mbërthen një mori gjërash. Servisimi dhe kontrolli i rreptë i gjendjes teknike të autobusëve apo mjeteve të tjera të udhëtimit, disiplina dhe kontrolli strikt i shoferëve të këtyre autobusëve dhe mjeteve të tjera të transportit, licencimi adekuat dhe rigoroz i të gjitha këtyre mjeteve për të ushtruar detyrën me të cilën ngarkohen dhe një mori gjërash dhe kushtesh të tjera teknike që ato do të duhej t’i plotësonin.

Nuk mund të them se personalisht kam qenë shfrytëzues i këtyre shërbimeve të transportit, mirëpo për aq herë sa kam qenë secila herë ka qenë një lloj i përjetimit të ferrit në vete. Furgon me shumë pasagjerë, me ajër të zëntë, zhurmë ekstreme nga muzika e lëshuar në të pa dëshirën e pasagjerëve apo ndoshta pjesës më të madhe të tyre, vozitje e rrezikshme si dhe gjendje e mjerueshme e rrugëve. Gjithashtu, nuk mund të mos e përmendi edhe ngasjen e veturave të tjera në trafik nga ana e shoferëve mospërfillës të kushteve dhe rrethanave në trafik dhe papërgjegjësia e tyre. Nga përvoja ima 35+ vjeçare si shofer e kam kuptuar se arritja në ndonjë cak të caktuar për 5 minuta më herët nuk zgjidh asnjë problem, në fakt një qasje e tillë mund të sjellë shumë probleme të padëshirueshme në jetë. Të gjithë shoferët, të cilët i shoh me timon në dorë i konceptoj si "vrasës potencial me paramendim". Paksa e vrazhdë kjo lloj qasjeje, mirëpo është ajo e cila më ka bërë që gjithmonë të jem vigjilent në komunikacion apo siç thoshte babai im i ndjerë “unë e njoh veten se çfarë magari jam, mirëpo nuk po i di këta të tjerët me vollan në dorë”.