Vështrime

Tregtia dhe e ardhmja e ushqimit

Për ta përmbysur këtë trend dhe për t’u siguruar që sistemet ushqimore funksionojnë për njerëzit dhe planetin, qeveritë duhet t’i dyfishojnë përpjekjet e tyre për t’i përditësuar rregullat globale mbi tregtinë. Në të njëjtën kohë, duhet t’i braktisin politikat që shtrembërojnë tregun global të ushqimit që është në zhvillim të shpejtë

Askush nuk mund të mbijetojë pa ushqim. E megjithatë, sistemet ushqimore të botës kanë shumë nevojë për reformë. Për të siguruar qasje universale në ushqimin adekuat, si dhe qëndrueshmërinë afatgjatë mjedisore, duhet të ndryshojmë mënyrën se si prodhojmë, përpunojmë, transportojmë dhe konsumojmë ushqim. Dita Botërore e Ushqimit duhet të na shtyjë të marrim parasysh se si ta arrijmë këtë dhe të pranojmë se tregtia duhet të jetë pjesë e zgjidhjes.

Samiti i fundit i Kombeve të Bashkuara për Sistemet Ushqimore bëri me dije jo vetëm nevojën për reforma gjithëpërfshirëse, por edhe rolin kryesor që qeveritë duhet të luajnë në përmirësimin e funksionimit të tregjeve ushqimore. Kjo do të kërkojë bashkëpunim më të thellë ndërkombëtar. Siç na ka kujtuar pandemia COVID-19, veprimi i përbashkët është thelbësor për t’ua mundësuar të gjithë njerëzve të jetojnë jetë të shëndetshme dhe me dinjitet.