Vështrime

Kalbja e vërtetë në FMN

Nëse një organizatë ndërkombëtare si FMN-ja nuk mund t’i jetësojë të mirat bazike publike të botës apo t’i adresojë të këqijat publike globale si pandemia dhe kriza klimatike, atëherë nuk i shërben qëllimit. G7-shi veçse është treguar se është i pabarabartë në detyrën e udhëheqjes globale, dhe megjithëkëtë liderët e tij po mundohen që ta përmbysin përdorimin e institucioneve multilaterale në adresimin e sfidave të mëdha transnacionale me të cilat po përballemi. Historianët e së ardhmes do të pyeten se përse vendet e kamura të së sotmes i shtinë vetes në këmbë bash në këtë mënyrë

Janë të shumta arsyet për të qenë kritikë ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, porse kriza e legjitimitetit me të cilën përballen tani që të dy institucionet nuk bazohet në ndonjërën prej tyre. Përkundrazi, është shpërfaqur për arsye të gabuara dhe po i shërben përforcimit të problemeve reale që kanë pllakosur funksionimin e institucioneve të Bretton Woodsit.

Polemika aktuale buron nga manipulimi i pretenduar i Bankës Botërore me indeksin vjetor “Doing Business”, me qëllim të përmirësimit të rejtingjeve të Kinës dhe Arabisë Saudite. Krejt kjo po ia kërcënon kokën drejtoreshës menaxhuese të FMN-së, Kristalina Georgieva, e cila ishte zyrtare e kryeekzekutivit të Bankës Botërore në kohën e veprimeve të pretenduara.