Vështrime

Rreth herezisë shqiptare në Korçë

1.

Koncepti i “shtetit amë” ka vdekur, por jo edhe varrosur. Këtë e vërtetoi “Orkestra për dasma e varrime”

1.

Goran Bregoviqi me koncertin e vet në Korçë la pas vetes, dhe sigurisht pa paramendim, diçka që shfaqet ritualisht në narracionin brendashqiptar, herezinë shqiptare. Në një pjesë bukur të madhe të së folmes publike në Kosovë, ftesa e një fabrikanti birre që në Korçë të këndojë Goran Bregoviqi u konsiderua e barasvlershme me një akt heretik ndaj shqiptarizmës, ndaj qenies kombëtare. Si mund të këndojë në Korçë një muziktar që nuk krijoi distancë ndaj dhunuesve fashistë të qytetit të vet, Sarajevës, apo ai që nuk u distancua nga përdorimi i këngëve të tij në altoparlantët e forcave serbe gjatë masakrave në Gjakovë?