Vështrime

Pamjaftueshmëria dhe konvergjenca

Në analogjinë e tenisit iniciativat e reja janë sikur një turne në të cilin nuk marrin pjesë gjysma e lojtarëve e paraprakisht është përjashtuar konkurrenca në Federatën Ndërkombëtare të Tenisit, pra një turne qejfi krahinor. Ja pse duhet kthyer idesë parësore e turneut ku nuk thuhet Iberia iberasve apo Apeninet apeninasve

Në analogjinë e tenisit iniciativat e reja janë sikur një turne në të cilin nuk marrin pjesë gjysma e lojtarëve e paraprakisht është përjashtuar konkurrenca në Federatën Ndërkombëtare të Tenisit, pra një turne qejfi krahinor. Ja pse duhet kthyer idesë parësore e turneut ku nuk thuhet Iberia iberasve apo Apeninet apeninasve

1.

Kur e dëgjova emrin e ri për “Minischengenin” asociacioni i parë ishte me lojën e tenisit. “Open Balkans” apo “Ballkani i hapur” është inversion i një turne tenisi të ardhshëm të quajtur “Balkan Open”. Në do të ndodhë a jo të ketë një turne të këtillë nuk e di, por me rëndësi për këtë tekst është parimi i fjalës “open” që përshkruan të drejtën e çdokujt që të kualifikohet për të, qoftë profesionist i rangut më të lartë apo amator me dëshirë për të qenë një ditë profesionist i rangut më të lartë.