Vështrime

UFO-t në mesin tonë?!

Astronomi Carl Sagan dikur vlerësoi se galaktika ndoshta përmbante 10.000 civilizime të përparuara, gjë që duket pak e ekzagjeruar duke pasur parasysh se përpjekjet për zbulimin e së paku radiosinjaleve nga ndonjë prej këtyre civilizimeve kanë rezultuar të pafrytshme. Por, ky është problemi i vërtetë: hapësira është shumë e madhe. Distancat midis Tokës dhe vendit më të afërt të tillë janë të mëdha. Me shpejtësitë e tanishme të udhëtimit me anë të fluturimit të teknologjisë aktuale njerëzore do të duheshin rreth 75.000 vjet për të udhëtuar vetëm katër vjet drite, sa është largësia ndërmjet nesh dhe Proxima Centauri b, planetit më të afërt që konsiderohet të jetë i banueshëm

Astronomi Carl Sagan dikur vlerësoi se galaktika ndoshta përmbante 10.000 civilizime të përparuara, gjë që duket pak e ekzagjeruar duke pasur parasysh se përpjekjet për zbulimin e së paku radiosinjaleve nga ndonjë prej këtyre civilizimeve kanë rezultuar të pafrytshme. Por, ky është problemi i vërtetë: hapësira është shumë e madhe. Distancat midis Tokës dhe vendit më të afërt të tillë janë të mëdha. Me shpejtësitë e tanishme të udhëtimit me anë të fluturimit të teknologjisë aktuale njerëzore do të duheshin rreth 75.000 vjet për të udhëtuar vetëm katër vjet drite, sa është largësia ndërmjet nesh dhe Proxima Centauri b, planetit më të afërt që konsiderohet të jetë i banueshëm

Më në fund, edhe ne në Britaninë e Madhe i shijuam dy apo tri ditë me një kohë me diell. Nuk mund ta kujtoj kur ishte hera e fundit që e përjetova një ditë me mot të tillë. Ky dimër ishte tepër i gjatë dhe – duke marrë parasysh pandeminë dhe ngujimet – tepër morbid.

Për ju të cilët ndoshta e lexoni Ditarin tim rregullisht, e dini se nganjëherë nuk mjaftohem me ngjarjet politike në vend apo në botë dhe kësisoj më duhet ta zgjeroj fushën e veprimit diplomatik edhe me tema nga eksopolitika.