Vështrime

Hidhni më pak, fitoni më shumë

Bota jonë është skajshmërish joefikase. Ne hedhim sasi enorme të energjisë, ujit, lëndës së parë dhe ushqimit. Ne madje i ‘hedhim hedhjet tona’ dhe burimet e çmuara që ato i përmbajnë.

Tani ne mund t’i ikim më në fund debatit steril që e vendos rritjen ekonomike karshi administrimit ekologjik. Të dy duhet të shkojnë njëri përkrah tjetrit. Teknologjitë e pastra, efikase dhe fitimprurëse sot janë të disponueshme dhe sa më parë që i zbatojmë, aq më të disponueshme do të jenë nesër

Bota jonë është skajshmërish joefikase. Ne hedhim sasi enorme të energjisë, ujit, lëndës së parë dhe ushqimit. Ne madje i ‘hedhim hedhjet tona’ dhe burimet e çmuara që ato i përmbajnë.

Këtë e bëjmë jo domosdoshmërisht ngase na mungon vetëdija ekologjike, por më shumë për shkak se shoqëria në të cilën jetojmë është e ndërtuar mbi mitin e burimeve të pafundme.