Vështrime

Fshesa për zgjim

Shumë probleme i kemi pasur që nga fundi i luftës, e edhe më shumë probleme na i kanë krijuar elitat politike të papërgjegjshme. Nuk e di njeri a të qeshë a të qajë kur i dëgjon partitë opozitare tek tregojnë se çfarë duhet bërë në këtë e atë sektor, kur vetë ato i kanë krijuar telashet për të cilat tash befasohen se ekzistojnë

Shumë probleme i kemi pasur që nga fundi i luftës, e edhe më shumë probleme na i kanë krijuar elitat politike të papërgjegjshme. Nuk e di njeri a të qeshë a të qajë kur i dëgjon partitë opozitare tek tregojnë se çfarë duhet bërë në këtë e atë sektor, kur vetë ato i kanë krijuar telashet për të cilat tash befasohen se ekzistojnë

Siç edhe pritej, me ardhjen e qeverisë së re do të ndodhnin edhe ndryshime nëpër borde dhe përfaqësi diplomatike nëpër botë. Ajo që nuk pritej aq shpejt është njëfarë zgjimi tek organet e prokurorisë, që po tregojnë se megjithatë ekzistojnë dhe se kur duan mund edhe të veprojnë. Se sa kohë do t'u zgjasë ky entuziazëm i nxitur nga fjala magjike "veting" mbetet të shihet.