Vështrime

Ndërtojeni përsëri shtetin

Kemi nevojë për një udhëzim nga lart-poshtë për të katalizuar inovacionin dhe investimet në ekonomi. Dhe shembujt e udhëheqjes qeveritare të epokës “Apollo”, kontratat e prera të interesit publik dhe dinamizmi i sektorit privat e ofrojnë një shabllon të çmueshëm. Për aq sa nuk e shfrytëzojmë, ndërtimi përsëri për të mirë kurrë nuk do të jetë diçka më shumë sesa vetëm slogan

Kemi nevojë për një udhëzim nga lart-poshtë për të katalizuar inovacionin dhe investimet në ekonomi. Dhe shembujt e udhëheqjes qeveritare të epokës “Apollo”, kontratat e prera të interesit publik dhe dinamizmi i sektorit privat e ofrojnë një shabllon të çmueshëm. Për aq sa nuk e shfrytëzojmë, ndërtimi përsëri për të mirë kurrë nuk do të jetë diçka më shumë sesa vetëm slogan

Zhvillimi i vaksinave kundër COVID-19 brenda më pak se një viti ishte qartazi një e arritur madhore. Por shpërndarja e tyre ka qenë larg prej të përkryerës.

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, “Operation Warp Speed” ka përmbushur caqet e veta të prodhimit, por ka ngecur fillimisht në koordinimin e shpërndarjeve. Plani as nuk i kishte prioritizuar marrësit e vaksinave sipas nevojës, as nuk kishte shkuar mjaftueshëm larg në adresimin e pabarazisë racore në shpërndarje.