Vështrime

Bideni duhet ta rregullojë të ardhmen, e jo të shkuarën

Plani dy biliardë dollarësh për infrastrukturë i presidentit Joe Biden, padyshim se do të jetë një moment vendimtar për ekonominë amerikane, duke sinjalizuar qartë se epoka neoliberale, bashkë me besimin e saj se tregjet funksionojnë dhe veprojnë më së miri kur lihen vetëm, ka marrë fund. Por, derisa neoliberalizmi veçse mund të jetë i vdekur, është më pak e qartë se çfarë do ta zëvendësojë atë.

Plani gjigant i Bidenit për infrastrukturë mund ta transformojë SHBA-në dhe të caktojë një shembull të rëndësishëm që mund ta pasojnë vendet e tjera të zhvilluara. Por për ta arritur potencialin e tij, duhet që t’i shmangë diktomitë çorientuese “shtet kundruall treg” dhe trofetë e vjetruara të Luftës së Ftohtë. Vetëm nëpërmjet lënies prapa supeve të modeleve të së shkuarës mund të skicohet një vizion i ri për të ardhmen

Plani dy biliardë dollarësh për infrastrukturë i presidentit Joe Biden, padyshim se do të jetë një moment vendimtar për ekonominë amerikane, duke sinjalizuar qartë se epoka neoliberale, bashkë me besimin e saj se tregjet funksionojnë dhe veprojnë më së miri kur lihen vetëm, ka marrë fund. Por, derisa neoliberalizmi veçse mund të jetë i vdekur, është më pak e qartë se çfarë do ta zëvendësojë atë.

Sfidat me të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ekonomitë e tjera të avancuara po ballafaqohen sot janë thelbësisht të ndryshme prej atyre me të cilat ato janë përballur në dekadat e hershme të shekullit të njëzetë.