Vështrime

Zgjedhje në një shtet të kapur

1.

Krimi që u bë biznes, “një vaksinë, një votë” dhe rrëfimet se sa të këqij ishin ata, të tjerët

1.

A është apo pse është Shqipëria shtet i kapur, qoftë më vete, qoftë si pjesë e shteteve të tjera të kapura të Ballkanit Perëndimor?