Vështrime

Diskursi politik nga perspektiva e personave me nevoja të veçanta

Partitë politike e bёnë fushatёn e tyre politike dhe prezantimin e programeve me tё cilat synuan të fitonin sa më shumë votues. Nё to, nёpёrmjet diskursit politik, politikanët treguan se si e mendonin zhvillimin ekonomik dhe politik të Kosovës. Dhe, me sa kam vërejtur, diskursi i tyre politik tregonte pёr orientimet ideologjike të përvetësuara nga mësimet e shteteve të zhvilluara si Amerika dhe Gjermania, pa i përjashtuar shtetet e tjera që shihen si aleatё strategjikё për zhvillimin ekonomik dhe politik të Kosovës.

Kuptohet se rëndësi i japin forcimit të marrëdhënieve me shtetet e lartpërmendura, rritjes së pagës minimale, si instrument i nevojshëm për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve, si dhe sigurimit të vaksinës për parandalimin e përhapjes së vazhdueshme të virusit. Porse, nuk qenё tё vetёdijshёm sepse diskursi tё cilin e përfaqësonin, megjithëse i ngjason diskursit të politikanëve nga shtetet e zhvilluara, ndryshonte në mënyrën se si premtimet politike do tё përktheheshin në projekte konkrete.