Vështrime

Në mbyllje të vitit pandemik

Ndërrimin e moteve gjithnjë e kemi shikuar si një çast magjik, pas të cilit të gjitha të këqijat mund të mbeten në vitin e vjetër, dhe në të riun dalim pa ngarkesat e problemeve dhe mangësive që kemi, por me një mundësi që gjithçka që duam mund ta bëjmë shumë më mirë. E vërteta është se magjia nuk ndodh duke pritur...

Ndërrimin e moteve gjithnjë e kemi shikuar si një çast magjik, pas të cilit të gjitha të këqijat mund të mbeten në vitin e vjetër, dhe në të riun dalim pa ngarkesat e problemeve dhe mangësive që kemi, por me një mundësi që gjithçka që duam mund ta bëjmë shumë më mirë. E vërteta është se magjia nuk ndodh duke pritur...

Po e mbyllim vitin e rëndë pandemik.