Vështrime

Alienët zbarkojnë në Tokë nëpërmjet zyrës së LDK-së

Disi gjithmonë kam shpresuar se një ditë gjatë jetës sime në këtë planet do të isha dëshmitar i një zbarkimi të tillë alienësh si këta të Federatës Galaktike, të cilëve u referohet ish-drejtuesi i sigurimit të hapësirës izraelite, z. Eshed, alienë të cilët do të zbarkonin me anijet e tyre të avancuara kozmike dhe të cilët, përveçse do të vinin në paqe, do të na mësonin aq shumë për gjithësinë, spiritualitetin dhe teknologjinë e avancuar, e cila në sytë tanë do të perceptohej sikur një magji e vërtetë. Besoja se një vizitë e tillë do ta sillte paqen e gjithmbarshme në botë dhe do ta bënte njerëzimin të kuptonte se në rrugëtimin e vet përgjatë historisë diku kishte marrë kthesën e gabuar dhe e kishte gabuar drejtimin tërësisht. Mirëpo, siç do të thoshte kryetari i Komunës së Gjilanit, apo anëtari i Kryesisë së LDK-së dhe nënkryetari i saj, z. Lutfi Haziri, alienët do të zbarkojnë në Tokë kah zyrat e LDK-së!

Disi gjithmonë kam shpresuar se një ditë gjatë jetës sime në këtë planet do të isha dëshmitar i një zbarkimi të tillë alienësh si këta të Federatës Galaktike, të cilëve u referohet ish-drejtuesi i sigurimit të hapësirës izraelite, z. Eshed, alienë të cilët do të zbarkonin me anijet e tyre të avancuara kozmike dhe të cilët, përveçse do të vinin në paqe, do të na mësonin aq shumë për gjithësinë, spiritualitetin dhe teknologjinë e avancuar, e cila në sytë tanë do të perceptohej sikur një magji e vërtetë. Besoja se një vizitë e tillë do ta sillte paqen e gjithmbarshme në botë dhe do ta bënte njerëzimin të kuptonte se në rrugëtimin e vet përgjatë historisë diku kishte marrë kthesën e gabuar dhe e kishte gabuar drejtimin tërësisht. Mirëpo, siç do të thoshte kryetari i Komunës së Gjilanit, apo anëtari i Kryesisë së LDK-së dhe nënkryetari i saj, z. Lutfi Haziri, alienët do të zbarkojnë në Tokë kah zyrat e LDK-së!

Kabllogrami më i rëndësishëm diplomatik, sa më përket mua, gjatë javës së kaluar ishte ai nga ish-drejtuesi i sigurisë hapësinore izraelite, Haim Eshed. Në një nga të përditshmet më prestigjioze izraelite z.Eshed deklaroi se planeti ynë vizitohet nga alienët, të cilët e përbëjnë njëfarë të ashtuquajtur Federatë Galaktike, në të cilën bëjnë pjesë specie të ndryshme inteligjente nga galatika jonë. Qeveritë e ndryshme, sipas z.Eshed, janë në dijeni dhe mbajnë kontakte të vazhdueshme me Federatën Galaktike. Por, pse ata alienë nuk zbarkojnë dhe nuk bëhen të dukshëm publikisht në mënyrë që e mbarë bota t’i shohë? Sipas deklaratave të z.Eshed, arsyeja qëndron në faktin se njerëzimi ende nuk është i gatshëm ta akseptojë ekzistimin e specieve të tjera inteligjente në gjithësi.