Vështrime

Dhunuesit e së ardhmes

Fenomeni i dhunës seksuale dhe jo vetëm ai më së shumti terren gjen në mjediset ku mungojnë të drejtat njerëzore. Dhe shifrat me nga 100 e më shumë viktima të dhunës seksuale, të raportuara në vit, e nxjerrin Kosovën pikërisht në këtë hartë. Pra, aty ku mungon minimumi i përkujdesjes ndaj qytetarëve e sidomos gjeneratës që e përcakton të ardhmen e shtetit

Fenomeni i dhunës seksuale dhe jo vetëm ai më së shumti terren gjen në mjediset ku mungojnë të drejtat njerëzore. Dhe shifrat me nga 100 e më shumë viktima të dhunës seksuale, të raportuara në vit, e nxjerrin Kosovën pikërisht në këtë hartë. Pra, aty ku mungon minimumi i përkujdesjes ndaj qytetarëve e sidomos gjeneratës që e përcakton të ardhmen e shtetit

Disa vjet më parë “u përballa” me statistika zyrtare për numrin e viktimave në trafik për periudhën janar-qershor të viteve 2008 - 2009, të parat dhe të fundit me të dhëna specifike, përfshirë përqindjet e 17 shkaktarëve të aksidenteve. Shqetësuese ishin të gjitha shifrat, e sidomos të dhënat për personat e vdekur dhe ata me dëmtime trupore, nga 0 deri 18 vjeç.