Vështrime

Të drejtat e të dyshuarve dhe të akuzuarve para Dhomave të Specializuara të Kosovës

Të drejtat e të dyshuarve dhe të akuzuarve para Dhomave të Specializuara të Kosovës

Gjatë vitit të fundit, Dhomat e Specializuara të Kosovës (DHSK) hynë në fazën më të rëndësishme që nga themelimi i tyre, që filloi me nisjen e procedimeve nga Prokurori i Specializuar në shkurt dhe kulmoi me arrestimin dhe transferimin në objektin e paraburgimit në Hagë, Holandë, të pesë të akuzuarve për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, dhe dy të dyshuarve për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë.

Përkujtoj në këtë aspekt se DHSK-ja është gjykatë e themeluar si rezultat i marrëveshjes midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian, dhe ka për qëllim t’i përmbushë obligimet e Kosovës që burojnë prej saj. Ajo ka juridiksion mbi krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës të kryera ose të filluara në Kosovë midis janarit 1998 dhe dhjetorit 2000, ku viktima ose kryerësi i krimit ishte qytetar i Kosovës ose i Republikës Federale të Jugosllavisë së atëhershme. DHSK-ja, gjithashtu, ka juridiksion mbi veprat penale kundër administrimit të drejtësisë.